MANTENIMENT I AVARIES

SEI OLOT ofereix , a través d’una plantilla formada i motivada,un servei especialitzat de manteniment elèctric tant a les instal·lacions noves com les ja existents i d’un servei d’atenció tècnica d’avaries 24 hores tot l’any (24/7)

SERVEI D’EMERGÈNCIA 24/7

Disposem d’un servei d’avaries 24h tot l’any,  on es posaran en contacte amb el nostre tècnic electricista de guàrdia per a resoldre en la menor brevetat possible qualsevol incidència produïda en la instal·lació elèctrica

MANTENIMENT ELÈCTRIC

El manteniment elèctric té la finalitat de detectar deficiències que es comencin a produir i que puguin ocasionar en el futur l’aturada d’una instal·lació o un accident, de forma que beneficia a la salut de les persones reduint els riscos d’accident i també incrementa els beneficis de les empreses, ja que disminueix els temps d’atur no programats de la instal·lació

Realitzem el manteniment predictiu, preventiu i correctiu d’ instal·lacions d’alta i baixa tensió a través d’un contracte de servei segons els seus reglaments respectius, o sota requeriment puntual específic

Es realitza sense tensió en els elements que componen la instal·lació, comprovant el seu estat a partir de les proves que s’hi duen a terme:

 • Assajos de proteccions (relés de protecció)
 • Mesures de l’aïllament (transformadors, interruptors, línies)
 • Mesures de resistència de terres (protecció, servei)

Té la finalitat de reparar les anomalies que puguin sorgir a la instal·lació elèctrica. És necessari disposar d’un petit magatzem o espai per a emmagatzemar material de recanvi en cas d’averia. S’utilitza en els següents casos:

 • Reparació d’aparellatge i cablejat elèctric, proteccions, transformadors, etc.
 • Condicionament de les instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió segons normativa vigent

S’efectua en les instal·lacions a ple rendiment i servei, amb la finalitat de verificar que tots els elements de la instal·lació es troben en bones condiciones i treballen perfectament sense cap anomalia que provoqui una emergència. S’utilitzen els següents mètodes:

 • Termografies
 • Mesura i estudi de magnituds elèctriques (tensions, intensitats…)
 • Bateria de condensadors
 • Anàlisi d’olis dielèctrics (humitat, color)
 • Revisions internes d’instal·lacions d’alta i baixa tensió segons normativa vigent
 • Inspeccions per organisme de control autoritzat (OCA)
Contacte

Not readable? Change text. captcha txt